Integritetspolicy

Personuppgifts och integritets policy för Granbutiken.online

Personuppgiftspolicyns omfattning

Nedan beskrivs hur Stockeboda AB, 556400-4405 med adress Stockeboda Gård, 272 97 GÄRSNÄS (”Granbutiken.online”, ”oss” eller ”vi”) behandlar personuppgifter.

Det är viktigt för oss att skydda dina personuppgifter och försäkra oss om att vår behandling av dem sker på ett korrekt och lagligt sätt.

Vi redogör också för vår behandling av personuppgifter samt vilka val och vilka rättigheter du har i relation till den. Vi ber dig läsa igenom vår personuppgiftspolicy noggrant och göra dig införstådd med dess innehåll.

Vänligen notera att denna personuppgiftspolicy rör behandling av personuppgifter för vilka Granbutiken.online är personuppgiftsansvarig. Det innebär att vi ansvarar för hanteringen och behandlingen av dina personuppgifter.

Dessa bestämmelser kring vår hantering av personuppgifter tillämpas när vi behandlar personuppgifter inhämtade från dig.

Personuppgifter som behandlas

Vi kan komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig som konsument eller enskild näringsidkare hos Granbutiken.online:

namn;
personnummer;
organisationsnummer för enskild firma;
adress;
e-postadress;
telefonnummer;
inlägg i sociala medier;
IP-adress;
kreditupplysningsuppgifter;
ordernummer;
kundnummer; och
kontonummer.

Om dig som kontaktperson hos ett företag som köper varor av oss eller är leverantör till oss kan vi komma att hantera följande personuppgifter som kan hänföras till dig:

(a) namn;
(b) e-mailadress;
(c) telefonnummer;
(d) adress;
(e) kundnummer;
(f) uppgifter om din arbetsgivare; och
(g) din titel.

Personuppgifter

Granbutiken.online tycker det är viktigt att din personliga integritet skyddas. Vi kommer i alla sammanhang sträva efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår absoluta målsättning att följa alla gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Med denna policy förklarar vi vilken slags information granbutiken.online samlar in och hur denna används. Genom att godkänna detta på webbsidan i samband med köp så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Stockeboda AB, som äger granbutiken.online är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på webbsidan genom cookies. En cookie är en liten textfil som vår webbplats begär att få spara på besökarens dator. Cookies används på för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Vi gör detta i syfte att visa varor beroende på dina valda preferenser och angivna åldersrestriktioner, administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. De personuppgifter som granbutiken.online behandlar är ditt personnummer, namn, kön, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betalsätt, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.

Granbutiken.online använder även cookies för att förbättra webbsidan. Vi vill att du som besökare som har loggat in på webbsidan en gång, därigenom slipper logga in på varje ny sida du besöker. Det är även viktigt för att kunna fullgöra våra åtaganden vid köp.

Det finns två huvudtyper av cookies: 1) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. 2) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos Granbutiken.online så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker oss samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik.

Uppgifterna kan även användas för leveransinformation, identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick av information per post, sms och e-post samt för marknadsföring, om du inte invänt mot detta. Du är välkommen att kontakta oss för att avbryta marknadsföring till dig. Uppgifterna kan vidare komma att användas för att förbättra Webbsidan, betalningslösningar och betalningsprocesser. Uppgifterna kommer aldrig under några omständigheter att lämnas vidare till utomstående.

Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) våra betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.

Genom att godkänna Granbutiken.onlines villkor och/eller denna policy och använda Granbutiken.onlines sida samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk. Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kommer du inte att kunna genomföra köp i granbutiken.online. Vissa funktioner kan även i komma att begränsas.

Dina rättigheter

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter som rör dig, och i så fall få tillgång till dessa personuppgifter och även information kring personuppgifterna och vår hantering av dem. Du har självklart även rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade av oss utan dröjsmål. Under vissa omständigheter kan du få dina personuppgifter raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats felaktigt.
Granbutiken.online ger dig rätt full att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Vi kommer att agera efter vad du begär, om inte lag säger annat.
Du har alltid rätt att få ut de personuppgifter som du lämnat till oss och som rör dig i ett elektroniskt format som är allmänt använt.
Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Lättas gör du det på granbutiken@stockeboda.se.  Du har också rätt att lämna in klagomål på behandlingen av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Vilka vi delar dina data med

Vi använder;

Frakt

GSMtasks för att kunna erbjuda dig en smidig frakt, du kan läsa mer här.

Analys

Google Analytics som ger oss en bättre inblick på hur du använder vår hemsida, vi använder detta för att förbättra vår plattform och för att kunna göra bättre marknadsföring, du kan läsa mer här.

Marknasföring

Du kan läsa mer på varje länk

Hur länge vi behåller era uppgifter

Vi behåller dina uppgifter tills du begär att få den borttagen, uppgifter kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag.