Vår odling

Vi odlar huvudsakligen Kungsgranar på egen mark på fagra Österlen i sydöstra Skåne.

Vi planterar årligen tusentals nya små plantor, som sedan behöver mellan 8 till 12 år på sig att bli stora nog för försäljning.

Under alla dessa år måste varje enskild gran skötas och underhållas.

Odlingarna är inhägnade för att hålla viltet ute. Då även vilda djur gillar våra granar, så skulle de äta på dem om de fick.
Vi väljer att utfodra viltet på utsidan istället om vintern blir sträng.

Om granen efter plantering får växa helt fritt utan skötsel, skulle buskar och ogräs konkurrera om ljus och näring och bara ett fåtal skulle bli säljbara. Därför måste ogräs och buskar hållas nere.

Vida granar formklipps och alltför långa toppar motverkas. Vi ansar och klipper granarna efter behov för att granarna blir jämna, täta och vackra. Vi vet vad konsumenten vill ha, och det är med det för ögonen som vi jobbar med granarna i vår odling.

Efter jordprover som analyseras årligen tillför vi den näring som granarna behöver för att må bra och få rätt färg.

Det mesta jobbet med julgranarna sker således inte i strax före jul utan under den varma tiden på året.

Vi odlar huvudsakligen Kungsgranar på egen mark på fagra Österlen i sydöstra Skåne.

Vi planterar årligen tusentals nya små plantor, som sedan behöver mellan 8 till 12 år på sig att bli stora nog för försäljning.

Under alla dessa år måste varje enskild gran skötas och underhållas.

Odlingarna är inhägnade för att hålla viltet ute. Då även vilda djur gillar våra granar, så skulle de äta på dem om de fick.
Vi väljer att utfodra viltet på utsidan istället om vintern blir sträng.

Om granen efter plantering får växa helt fritt utan skötsel, skulle buskar och ogräs konkurrera om ljus och näring och bara ett fåtal skulle bli säljbara. Därför måste ogräs och buskar hållas nere.

Vida granar formklipps och alltför långa toppar motverkas. Vi ansar och klipper granarna efter behov för att granarna blir jämna, täta och vackra. Vi vet vad konsumenten vill ha, och det är med det för ögonen som vi jobbar med granarna i vår odling.

Efter jordprover som analyseras årligen tillför vi den näring som granarna behöver för att må bra och få rätt färg.

Det mesta jobbet med julgranarna sker således inte i strax före jul utan under den varma tiden på året.